II. Abdülhamid Han'a Sunulmak Üzere Hazırlanmış Osmanlı Devleti İthalat Raporları / Saray Sunum Cildinde

Memaliki Mahsusa-i Şahaneden Eyalet-i Mümtaze ile diyar-ı ecnebiyeye gelen eşyayı ticariyenin cins ve miktarı ile kıymet ve resmi gümrüğünü havi defter, 1321.

Sultan II. Abdülhamit'e sunulmak üzere ağaç mamülatı, altın, müskirat, gaz yağı, tekstil, büyükbaş hayvancılık, gıda, makine sanayi ve daha birçok alanda yabancı ülkelere, İşkodra, Yemen, İzmir , Erzurum, Trabzon ve daha birçok gümrük kapısından yapılan detaylı ithalat raporlarıı içeren defter, çok nadir.


Osmanlı devlet armalı, kırmızı kadife, altın varaklı saray sunum cildinde, ilk ve son sayfalar ipekten mamül..

35x25 cm - 42 sayfa (pages)