Egypt

MİR’AT-I SEYYİD AHMED RÜFÂÎ RİSALESİ, Kitabın ilk sayfasında "Sevgili Valideciğime tevazü yadigar" şeklinde yazı bulunmaktadır. Ahmed er-Rifâî, Rifâiyye tarikatının kurucusudur, Hafız Nuri, Hurşid Matbaası, İstanbul 1319.

30 sayfa (pages) 11x17 cm