Armenian Editor Dildilian Cabinet photo

Osmanlı dönemi madalyalı fesli devlet adamı, "14 teşrin-i sani 1320 Sivas Mektupçusu …" şeklinde ithaf ve imzalı, Dildlilian Merzifoun (Turkey in Asia) nadir editörlü kabin fotoğrafı, 16x10 cm (Merzifon Amerikan Koleji)

Starting Bid: 1,000 TL