Ottoman Finance Raport

1912 Bab-ı Ali Memurin-i Mülkiye Komisyonu antetli, dönemin Maliye Nazırı ve Posta ve Telgraf Nezâreti Genel Müdürü Abdurrahman Vefik (Sayın) Efendi tarafından özel hazırlanmış el yazısı, yeşil kadife bir yüzü osmanlı devlet armalı, diğer yüzü ay yıldızlı saray cildinde İzmir Sancağı İdare Meclisine yazılan siyasi rapor, 6 sayfası doludur.


Çok sayıda onay mührü ve pul içermektedir, çil kondisyon. 25x15 cm

Starting Bid: 8,000 TL