Signed document by Mustafa Kemal Ataturk

Türkiye Büyük Milet Meclisi Riyaseti Hususi
Ankara 23-8-1339 Kadıköy ve Çamlıca Liseleri Fransızca Muallimi Hüseyin Zeki Beye 18 Ağustos 1339 tarihli mektubunuzu ve TBMM'nin yeni devresinin küşadı münasebetiyle tanzim edilen (Türk İli) ünvanlı manzumenin nüsha-i matbuasını memnuniyetle aldım. İhsan buyurulan hissiyat-ı samimaneye beyan-ı teşekkürat eylerim efendim.
Türkiye Büyük Millet Reisi
Başkumandan
Gazi (İmza)

Starting Bid: 30,000 TL