Selanik ( Salonique ) General SARRAIL askerlerin geçişini izlerken