WW1

Amerikan Kızılhaç Restaurantı , izin sahipleri için iki bayraklı kantin, ikili panorama ,Uzunluk : 28cm.