1936 tarihli, 24x18 cm boyutunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tahtını Bırakan Kral 8. Edvard ile Beyoğlu İngiliz Konsolosluğuna Giderken fotoğraf (Foto Sender Soğuk Damgalı)