İlhan Tarus

Savcı, yargıç ve hikâye, oyun, roman yazarı İlhan Tarus. Özellikle Kurtuluş Savaşı’nı işleyen Var Olmak, Hükümet Meydanı, Vatan Tutkusu romanları da, değişen olaylar içinde kişileri canlı olarak verebilmesi yönlerinden başarılı görülmüştür. 38x28 cm.