Ottoman hand writing

Osmanlıya İtab, Bu ne merdana görüştür, bu nasıl bir meslek, Biri şiddette yanında çekiyorsa zarta, Bir zaman alemi lerzan ediyordu saygın, Ürtütürdü seni ihtar ile taflı analar, Korkusundan seni gördükçe kaçarken arslan, Gökler inlerdi senin gagle-i mecdinle, Darb-ı nutkunla cihan olmuş iken lal ve hamuş... İlim ve irfanyerine cehl ve belahat geldi, Kendi destinle vurup kasr-ı kemali yıktın... Lütuf ve ihsanla gark eyler iken dünyayı... Adamlığından eser kalmadı asla sende, İbneler bahr-i şenaatle şenah etmektedir, Ayn ve işretinle, terennümle geçirdin ömrü, Fitne-i Kaimeyi şevk ile ikaz ederdin, Sana izhar-ı cenandan bile zengin görünür, Saye-i atifetinde yetişip şan aldı, Fitne ve kezb ile kesb şeref eylerhaer ferd... Her biri hak mezellette ederken feryad, İzzettin zillete döndü, sana cingane cıfıt, Hakim ol nefsine kim alem-i fayinde ile Marifet adl iledir zulüm ile irfan olmaz...Hanzadan olmadı zenler de sana ey erkek, Uçkurun elde tahri ediyorsun ördek...Kusretini bilmeyen adamlara derler eşşek, Sana Osmanlı daha hayli İTAB eylerdim, Kalmadı ye's ile lakin bu fakirde istek... 28 Rebuilahi 1322. Mükemmel İçerik. Çok temiz kondisyon, 33x20 cm