Suriye - Filistin Cephesi / Savaş - Askeri

Suriye Filistin Cephesi, Halep Ordu Karargahı Vali Tahsin bey (İttihat ve Terakki önderlerinden) ve Yıldırım Orduları komutanlığına bağlı Alman subaylar, büyük boy nadir fotoğrafı, paspartu 35,5x30 cm, fotoğraf 18x24 cm'dir.