İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti İttihatçılarının açılış toplantısı, 27x20 cm nadir fotoğraf..

Kuruluşunda Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet, Adalet Temelli olan ( Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, Adalet), Cemiyet, Osmanlıca ''Yaşasın İttihak ve Terakki Cemiyeti 10 Temmuz 1914'' üzerinde açılış kurdelası bulunan tabela asılı çadır önünde, grup fotoğrafı. S. Halil Fotoğrafhanesi

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Meşrutiyet'in ilanına önayak olup 1908-1918 yılları arasında faaliyet gösteren, 21 Mayıs 1889 yılında kurulmuş bir siyasal hareket ve siyasi partidir.