French Ottoman Dictionary / In memory of the 25th anniversary of Sultan Abdülhamit's accession to the throne

25. Sene-i Devriye-i Cülus-i Humayun, Takdim-i Ubudiyet-Kârane. Fransıca - Osmanlıca Sözlük, 20x14 cm, 2240 sayfa (pages)

Kalınlığı 9 cm'dir.

Ön kapağında varak baskı olarak ''İlim ve irfanın hami-i azamı - Osmanlıların padişah-ı celil-ü şanı - şevketli gazi Sultan Abdülhamid Han - İdamer Allahu Mülüke ila ahiri devran - Efendimiz hazretlerinin 25. sene-i mesude-i cülüs-i şehin şahilerinin hatıra-i şükranidir'' yazılı arka kapağında Osmanlı Devlet arması bulunan deri ciltli, sayfa kenarları varak baskılı, arka kapağında ''C.A. GERARD RELIEUR CONSTANTINOPLE'' editör etiketli.

İç kapakta Galatasaray Lisesi 104. Seyfi Raşid yazılı 1326 Mart, Galatasaray Lisesinde yüksek derece yapmış öğrencilere armağan olarak takdim edilmiştir. Kapaktaki çok hafif yıpranma harici çok temiz kondisyondadır.