Greek History

Sultan II. Abdülhamid Han tuğralı, özel saray cildinde çok nadir..

1841 La Grece pittoresque et historique, traduction de M.E[lias] Regnault, Christopher Wordsworth, Paris, L. Curmer, 372 sayfa (pages)

Resimli, kimi sayfalarda kurşun kalemle alınmış notlar vardır. Bu eser Christopher Wordsworth’un 1832 – 1832 yıllarında bulunduğu Yunanistan’da edindiği bilgileri ve izlenimleri aktardığı, ilk basımı 1839 yılında İngilizce olarak yapılan eserinin ilk Fransızca basımıdır.

Cildin sırt kısmı tamirli, haliyledir. (Please check the cover condition)