Autographed signed book from Recep Vahyi to Mahmut Sevket Pacha

Manzum Türkiye - İtalya Harbi, Osmanlıca. Eser: Recep Vahyi, 1328 (1912) İstanbul. Yazarı Recep Vahyi Bey’den mükemmel ithaf ve imzalı

“… Muhterem Mahmud Şevket Paşa Hazretlerine Bir Takdime- i Acizane… 25 Mayıs 328 (7 Haziran 1912)”

Bu eser, Erkan-ı Harbiye ümerası”ndan Recep Vahyi Bey tarafından kaleme alınmış manzum bir çalışmadır. Trablusgarp Savaşı sırasında kaleme alınmıştır. Metnin sonunda “kısm-ı evvelin sonu” denmekle birlikte ne yazık ki devamı yazılıp yayınlanamamıştır. Manzum Türkiye-İtalya Harbi, Trablusgarp Savaşı dönemi Osmanlı savaş propagandasının mikro düzeyde bir temsili görünümündedir. Çok şık deri cildinde varaklı Osmanlı Devlet arması ve çiçek motifleriyle bezeli, 40 sayfa. 16x11 cm