Autographed book

Büyüklerimiz, Uğur Mumcu. Tekin Yayınevi 1979. T.B.M.M İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'e ithaflı ve imzalı. Milletvekilinin kaşesi ve şahsi imzası da bulunmaktadır.