Flag - Constitution - Military

Mithad Paşa - İlk Osmanlı Anayasası olan Kanun-ı esasi'yi hazırlayan kurulun başkanlığı ve iki kez de sadrazamlık yapmıştır.