Flag - Women - Constitution

Özgürlük - Eşitlik-Adalet - Kardeşlik "Yaşasın Anayasa!!!" 11/24 Temmuz 1908 (Liberté - Egalite-Justice - Fraternité "Vive La Constitution !!!" 11/24 Juillet 1908)