Armenian Agop Tzérounian

İSTANBUL - Galata köprüsü - Postacı - Telgraf (Osmanlı pullu ve Sirkeci damgalı) "Agop Tzérounian" Bulgaristan Filibe'ye gönderilmiş.