Constitution

İstanbul hatırası / Asil Türk kadını - " Osmanlı Meşrutiyetini Anma, 25 Cemazi-ül-Ahir 1326, Hicri 24 Temmuz 1908 - Hürriyet - Eşitlik - Kardeşlik " baskılı (Souvenir de la Constitution Ottomane , 25 Djemazi-ul-Akhir 1326 de l'Hégire 24 Juillet 1908 - Liberté - égalité - Fraternité) ( Gofre / kabartma) Editör: Max Fruchtermann (No:245)