WW1 - Military - German Red Cross

İSTANBUL (Yeniköy) - Alman Kızılhaçının Boğaziçinde kurduğu geçici sahra askeri hastanesinin denizden görünümü..

Etappenlazarett Constantinople (vom Bosporus aus gesehan)) (Nadir)

Arkasında Alman İstanbul Sahra posta damgası (Feldpost Mill.Miss) ve hastanenin kaşesi "Deutscher Etappen Lazarett , Constantinople" Editör: O. & E. Klett , Berlin