Armenian Diploma / Music

Mûsıkî-i Rûhânî Muallimlik Diploması - Dersaadet Ermeni Patrikhanesi Maârif Komisyonu, Mektep Muallimlerine Mahsus Ehliyetname, 55x42 cm.

Dersaadet Ermeni Patriği Hovhannes Arşarûnî Efendi’nin Ermenice Islak İmzası ve Osmanlıca “Ohannes” Yazılı Negatif Mühürüyle; Osmanlıca ve Ermenice “Dersaadet Ermeni Patrikhanesi Maârif Komisyonu 1329” Kaşeli, Maârif Komisyonu Reisi Nâmına Âram Nigoğosyan ıslak imzalı, Divan Katibi Hovhannes Agopyan imzalı - 10 Mayıs 1328 ( Mayıs 1912)
Grafik Tasarımcısı: S.Gargar imzalı, Mocossian (Stamboul) Matbaasında tab olunmuştur.
Türkiye’de halk müziği derleme çalışmaları olan büyük müzikolog ve Ermeni ulusal müzik okulunun kurucusu Kütahyalı Gomidas’ın az bilinen bir talebesi: Mihitaryan Zâreh Âram Efendi veled-i Agob
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye tebaasından, Dersaâdet 1303 doğumlu
“1887’de Hagop Mıhitaryan Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Zâreh Âram Efendi, mûsıkî eğitimini ünlü müzikolog Rahip Gomidas Soğomonyan yani GOMIDAS VARTABED’ten almıştır.
1912’de Patrik Hovhannes Arşarûnî Efendi’nin de onayıyla Mûsıkî-i Rûhânî Muallimlik Ehliyetnâmesini alan Mıhitaryan uzun yıllar Ermeni okullarında öğretmenlik ve Ermeni Kiliselerde mugannilik yapmıştır. 1931 yılında Paris’de bulunan hocası Gomidas Vartabed’in doğumunun altımışıncı yılı için İstanbul’da düzenlenen “Gomidas Günü” etkinliğinin fikir babalarından olan Zâreh Mıhitaryan, T. Azadyan’ın kaleme aldığı Gomidas Vartabed kitabının yazılmasında da katkıda bulunan talebelerindendir.
1930larda Hasköy Halıcıoğlu Surp Istepannos Ermeni Kilisesi muganniliğini üstlenen Mıhitaryan 2. Dünya savaşının zor yıllarında kilisenin idari heyeti reyisliğine getirilmiştir.”

Starting Bid: 9,000 TL