Armenian Photographer

Photo of Gulmez Freres Constantinople - İstanbul Cuma Selamlığı (Ceremonie Vendredi) 27x21 cm (Kartona yapışık değildir - Unmounted)