Osmanlı dönemi Balıkesir Tevfikiye Mektebi açılışı, nadir fotoğraf 23x17 cm (Fotoğrafın boyutudur - Photo Size)