Osmanlı dönemi Balıkesir - Ayvalık'ta tevfikhane (cezaevi) açılışı, 24x18 cm fotoğrafın boyutudur (Photo Size)