İstanbul (Constantinople) Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının 25.senesini kutlamak amacıyla gelen yabancı devlet temsilcilerinin mabeyn-i hümayun-ı mülükane'de çekilmiş fotoğrafı, 29x23 cm

Daha sonrasında aynı grup Hamidiye Hastanesini de ziyaret etmiştir, Kartona yapışık değildir - Unmounted)

Foreign statesman is in Constantinople for 25th anniversary of Sultan Abdulhamid (The accession to the throne)