Hamidiye Etfal Hospital

İstanbul (Constantinople) Hamidiye Etfal Hastanesi - 1902 II. Abdülhamid’in cülusunun 27. sene-i devriyesine denk gelen ve inşası biten ameliyathanenin açılışı sırasında hazır bulunan doktorlar ve memurlar görülmektedir, 29x23 cm fotoğraf.

(Kartona yapışık değildir - Unmounted)