Armenian History

Hacı Ovannes oğlu Martin yazılı Pilavlık / Bakır üzerine kabartma tekniğiyle kazınmış harflerle Hacı Ovannes oğlu Martin yazılıdır.

Ermeni takvimine göre Ermenice harflerle 1236 (Miladi: 1786) tarihli, Ağız çapı: 26 cm.