Greek History

1914-20 tarihli Venizelos ve arkası Selanik Beyaz kule (Salonique - Tour Blanche) görünüşlü çakmak