Üzerinde Osmanlıca 1890 tarihli (1306) "Weyersberg Kirschbaum Fabrikası" yazılı Almanların Osmanlı ordusu için ürettiği "Baionnette" (Süngü) 60 cm.