1320 (1904) tarihli, Ayyıldızlı ve Osmanlı armalı Saray cildinde Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 20x14 cm, 885 sayfa (pages) Very good condition (Çok iyi kondisyonda, sadece sırtın en alt kısmında hafif bir aşınma mevcuttur)