23 fotoğraftan oluşan (en sondaki Kadıköy her zaman çıkmaz) İstanbul albümü - Superb Souvenir de Constantinople, 23 pictures, 23x17 cm