1898 The Eastern Question in the eighteenth century, the partition of Poland and the treaty of Kainardji by Albert Sorel, METHUEN & CO LONDON, 270 + 40 sayfa (pages) 20x14 cm.

18.Yüzyılda Mesele-i şarkiye ve Kaynarca muahedesi - Albert Sorel, Türklerin Avrupa’ya ayak bastığı andan itibaren bir Şark Meselesi’nin ortaya çıktığından ve Rusya’nın da bir Avrupa devleti olmasından sonra bu meseleyi kendi çıkarları doğrultusunda halletmek yoluna girdiğinden bahsetmektedir.Eserin en özgün tarafı Avrupa politikasına yön veren ülke liderlerinin psikolojik analizlerine girişilmesidir.