1911 Turkey and the Turks by Z.Duckett Ferriman, İllustrated, MILLS & BOON Limited LONDON, 334 sayfa (pages) Metin dışında 16 levha, Ay yıldızlı orijinal cildinde çok iyi kondisyonda..

Z. Duckett Ferriman (1851-1935) Yeni Zelandalı İngiliz yazardır. Türkiye ve Türkler adlı kitabında, Türklerin gelenek göreneklerine, aile yaşantılarına ve evlerine, erkeklerin, kadınların, askerlerin kılık kıyafetlerine, inançlarına, Ermenilere, Yahudilere, Rumlara, Bulgarlara, Kürtlere, Saray, harem, kölelik, Türklerde inanç ve ibadet, camiler, tekkeler ve medreseler gibi birçok konuda önemli bilgilere yer verir. Örneğin kadınlar üzerine gözlemlerine dayanarak şu bilgileri aktarıyor: “Osmanlı kadını, İngiliz kadınına göre, malı üzerinde çok daha geniş bir tasarruf yetkisini haizdir. Evlilik öncesindeki bütün menkul ve gayrimenkulleri ile, evlilik esnasında miras yoluyla elde ettiği malların tümünü, dilediği gibi kullanır; onları satar, kiralayabilir veyahut birisine tahsis edebilir. Bu işlemlerde kocasına bağımlı değildir. Ayrıca, ondan izin almadan mahkemeye müracaat edebilir; kişiler aleyhine dava açabilir.”
İstanbul’a ağırlık veren yazar, Bursa’ya ve Anadolu’ya yaptığı seyahat neticesinde edindiği izlenimleri de aktarmaktadır. Kitapta Beyazıd, Yeni Valide ve Rüstem Paşa Camilerine ait fotoğraflar ile Kara Hisar Medresesi, İstanbul sokaklarında yürüyen çarşaflı ve yaşmaklı kadınlar, İstanbul’un tipik ahşap evleri, Bursa, İznik ve Anadolu’dan birer fotoğraf yer almaktadır. Ön kapağındaki hoş resim ile dikkat çekmektedir.