1743 (4 Cilt - 4 Volumes) HISTOIRE DE L'EMPIRE OTHOMAN: OÙ SE VOYENT LES CAUSES DE SON AGGRANDISSEMENT ET DE SA DÉCADENCE. AVEC DES NOTES TRÈS-INSTRUCTIVES par DEMETRIUS CANTIMIR, 366+502+576+572 sayfa (pages) 17x11 cm.

THE HEADBOOK OF THE QUEEN OF ENGLAND, CAROLINE, written by the famous Romanian historian and writer Dimitri Kantemiroğlu, Very Rare.Having thought that the Ottoman Empire was weakening during his Bogdan Voivodeship, he took refuge in Russia in 1711 after his betrayal of Ottoman Empire and became the chief advisor of the Russian Tsar. During this period in Russia he wrote this book on Ottoman history including important political and military tips on how to defeat Ottomans.

Dimitri Kantemiroğlu ya da Dimitrie Cantemir (Dimitri Kantemir) (1673 - 1723) mükemmel bir eğitim görmüş, Jeremias Cacavelas’dan (1698’den sonra) Latince, Yunanca, edebiyat ve felsefe dersleri almış, Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan eyaletinin beyi, Rumen asıllı ünlü tarihçi ve yazardır, İstanbul'da yaşadığı süre boyunca Klasik Türk müziğine büyük katkılarda bulunmuş müzik uzmanı. Kantemiroğlu İstanbul'da yaşadığı süre (1687-1710) boyunca sadece Türk müziği değil, tarih, siyaset, felsefe ve din konularında da birçok kitap yazmıştır. 1710-1711 yıllarında sürdürdüğü Bogdan Voyvodalığı sırasında Osmanlı Devleti’nin zayıflayıp çökmekte olduğu kanaatiyle Rusya tarafına geçmiştir. Rus-Bogdan kuvvetleri Osmanlı-Tatar askerleri tarafından mağlup edilip, Osmanlılarla Ruslar arasında imzalanan Prut antlaşması sonucunda Dimitrie .Cantemir Rusya’ya sığınmış ve Çar’ın yakın danışmanı olmuştur. Müzayedede satışa sunulan eser Kantemiroğlu’nun Rusya’ya sığınıp Rus Çarı’na danışman olduğu 1714-1716 yılları arasında Osmanlı tarihi hakkında ve Avrupa devletlerine Türkleri yenilgiye uğratmak için hayati önem taşıyan siyasal ve askeri öğütler içeren kitabıdır. Batı'da Osmanlı Devleti konusunda oluşan ön yargıların büyük kısmına bu kitabın sebep olduğu ileri sürülmüştür. Çar Büyük Petro kitabın bir an önce Rusçaya çevrilmesi için emir vermiştir. Kitap daha sonra 1734 yılında İngiltere'de, 1743 yılında da Fransa'da yayınlanmıştır. İngiltere Kraliçesi Caroline'ın uzun süre bu kitabı başucundan ayırmadığı söylenir.