1891 (1308) Musavver Tarif-i Ümem, Matbaa-i Osmaniye 68+2 Sayfa + 12 Çift sayfa Renkli Levha, ciltteki ufak yıpranma harici levhalar ve içi çok iyi kondisyondadır.