1854 TURKEY AND THE TURKS AND A CRUISE IN THE BLACK SEA WITH THE CAPITAN PASHA by ADOLPHUS SLADE, William Taylor & Co., New York, 336 sayfa (pages) 19x12 cm.

Başlangıçta İngiliz Sir Adolphus Slade’in (Osmanlı’daki adıyla Müşavir Paşa) ve Sultan Abdülmecid'in taş baskı gravürü..

Kırım Savaşı’nda Osmanlı Donanması’nda amiral rütbesi ile görev almış İngiliz Sir Adolphus Slade’in ya da Osmanlı’daki adıyla Müşavir Paşa’nın anıları..

Sir Adolphus Slade (1804-1877), Osmanlı Donanması’nda 1831 yıllarında yüzbaşı ve daha sonra Kırım Savaşı sıralarında amiral rütbesiyle iki ayrı görev yapmıştır. 1828-29 ve 1830-31 yıllarında Türkiye’ye yaptığı gezilerden sonra 1849 yılında resmen Osmanlı hizmetine giren Sir Adolphus Slade, tersane ve donanma işlerinin düzene konulmasında ve ilk buharlı gemilerin hizmete alınmasında çalışmalar yapmış ve Müşavir Paşa olarak tanınmıştır. Slade kitabında, İstanbul’daki siyasî ve diplomatik çevrelerle yapılan ilişkiler sonucunda edindiği gözlemler, dinî yapı, askerî yapı, Osmanlı- Yunan sorunu, şehirdeki büyük yangınlar, bütün kozmopolit yapısıyla Pera, şehirdeki pazarlar, tarihi anıtlar, azınlıklar gibi birbirinden farklı birçok konuyu ele almıştır. Serbest düşünceler, açık sözlülük ve sağlam değerlerle kaleme alınan seyahatname, dönemin fikir hayatında etkili olmuştur. Zevkli bir üslupla yazılmış olan kitap, Osmanlı reformlarının ve Batılılaşma girişimlerinin kavranması açısından da büyük önem taşır.