1870 Soirées de Constantinople (İstanbul geceleri) par MISMER, CH[ARLES] Paris - Constantinople: Librairie Internationale; A. Lacroix Verboeckhoven et Cie., & S.H. Weiss,, Typographie et Lithographie Centrales [Constantnople], 2. baskı. 380 sayfa (pages) 20x14 cm.

"Hristiyanlar alim olunca hristiyanlikla alakalari kesilir. Müslümanlar da cahil olunca islamiyetle alakalari kesilir.." sözleriyle tarihe geçen Sadrazam Âli Paşa’nın hususî katibi olan Fransız yazarın nadir eseri.

Türkiye'de 18 ay gazetecilik yapan Charles Mismer'in ahlâk ve politika hakkındaki düşüncelerini içeren ve büyük bir bölümü Hıristiyanlık ve Müslümanlığın felsefî, metafizik ve pratik platformlarda incelenerek sorgulandığı kitap. Bu iki dinin prensipleri ve doğuş nedenleri, doktrinlerinin karşılaştırılması ve İslam dininin irdelendiği eser, İslâm'da kadının yeri; Müslümanlar'ın Tanrısı; İslâm ve bilim; İslâm adaleti; Kuran - Sultan - halk hiyerarşik olgusu; İslâm medeniyeti; gelecekte İslâm; Şark durgunluğunun nedeni gibi başlıkları içermektedir. Eserin sonunda, Hz. Muhammed'in Hıristiyanlara tanıdığı ayrıcalıkları içeren fetvanın İngilizce çevirisi yer almaktadır. Fetvanın orijinal Arapça yazmasının bir kopyasının İsfahan'da, Julpha kasabasında Ermeni-Gregoryen bir manastırda bulunduğu ifade edilmekte, metnin önemi dolayısıyla, anlamını bozma kaygısıyla çeviriden çeviri yapmaktan imtina edildiği için, İngilizcesinin verildiği açıklanmaktadır.