1851 LAND AND LEE IN THE BOSPHORUS AND AEGEAN; or Views Of Athens and Constantinople by Rev. Walter Colton, NEW YORK, 366 sayfa (pages) 20x13 cm, başlangıçta İstanbul gravürü..

Amerikalı rahip ve yazar Colton’un İzmir’de başlayan, İstanbul’a uzanan ve Atina’da sona eren deniz yolculuğunu anlatan seyahatnamesi.

Walter Colton (1797-1851) Amerikalı editör, yazar ve rahiptir. 1831'de Deniz Kuvvetleri bünyesinde rahip olmuştur. “Land and Lee in the Bosphorus and Ægean” adlı eseri, ilk olarak 1836’da “A Visit to Athens and Constantinople” adı altında yayımlanan kitabın 2. baskısıdır. İzmir’de başlayıp İstanbul’a uzanan, Atina’da sona eren bir deniz yolculuğunu anlatır. İstanbul’da uzun süre kalan Colton, şehrin önemli tarihi anıtlarını ele alır. Daha sonra İstanbul’un günlük hayatını gözlemleyen yazar, esir pazarı, Afyon Tekkesi ve afyon tiryakileri, Boğaziçi’ndeki Rum köyleri, cirit oyunu gibi ilginç konuları ele almaktadır. Yazar İstanbul’da bulunduğu dönemde Vak’a-i Hayriye olarak bilinen olayın etkilerinin hala hissedilmekte olduğunu da kaleme almıştır.