1911 FROM CONSTANTINOPLE TO THE HOME OF OMAR KHAYYAM, Travels in Transcaucasia and Northern Persia for historic and literary research by A.V. Williams Jackson, New York, Macmillan Co. 317 sayfa (pages).

1 katlanır renkli harita (Folded colored map of Persia and Central Asia) ve 302 illüstrasyonlu, resimli nadir kitap.

Abraham Valentine Williams Jackson’ın (1862-1937) İstanbul’dan yola çıkıp, Anadolu, Azerbeycan, ve Türkistan’ı geçerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminin en önemli şair, filozof, matematikçi ve astronom Ömer Hayyam’ın doğduğu, yaşadığı ve öldüğü İran’ın Nişabur kentine kadar uzanan seyahatnamesi. Jackson, gezdiği bölgeler hakkında oldukça ilginç bilgiler vermektedir. Kitapta gezilen bölgelerin tarihsel yapıları ve kişilerine, yerleşim birimleri ve yaşayanların günlük hayatlarını, giyim kuşamlarını harita ve 302 görsel ile zenginleştirerek anlatmıştır.