Dervish

1912 MYSTICISM AND MAGIC IN TURKEY, AN ACCOUNT OF RELIGIOUS DOCTRINES, MONASTIC ORGANISATION, AND ECSTATIC POWERS OF THE DERVISH ORDER by Lucy M[ary]. J[ane]. Garnett (Illustrated from Photographs) LONDON, 202 + 32 sayfa (pages)

İçinde 12 illüstrasyon resim bulunan Mevlevi tekkeleri ve Dervişlerin anlatıldığı çok nadir orijinal cildinde kitap.