1882 ZIGZAG JOURNEYS IN THE ORIENT: THE ADRIATIC TO THE BALTIC. A Journey of the Zigzag Club from Vienna to the Golden Horn, The Euxine, Moscow, and St. Petersburg by Hezekiah Butterworth (FULLY ILLUSTRATED) Boston, Estes and Lauriat, 320 sayfa (pages)

Tamamen resimli, yayıncının orijinal, desenli bez cildinde, gençlere yönelik olarak hazırlanan ve oldukça popüler olan Zigzag Journeys dizisinin doğu bölümünü oluşturan çalışmadır. Bu cilt gençlere hem doğuyu tanıtmak, hem de doğu meselesi ve dış politika konusunda bilgi vermeyi eğlenceli bir dille aktarmayı amaçlamaktadır. Kitaptaki bölüm başlıklarından bazıları şunlardır: İstanbul üstüne hikâyeler, Doğu Meselesi, İslami İbadet, Viyana ve Tuna, Haçlı Seferleri, Bulgaristan, İstanbul, Karadeniz, Sivastopol, Moskova, St, Petersburg.