1927 THE OTTOMAN EMPIRE AND ITS SUCCESSORS by William Miller, Cambridge University Pressi 616 sayfa (pages) 19x13 cm.

Osmanlı’nın 19.YY'ın başından itibaren çöküşünü hazırlayan nedenler ve olaylar, çöküşü ve yerine yeni doğan devletleri anlatan 4'ü katlanır 5 harita bulunmaktadır. (5 Maps)

İngiliz gazeteci ve tarihçi William Miller’ın (1864-1945), ilk baskısı 1913 ‘te yayınlanan “The Ottoman Empire and Its Successors, 1801-1913” adlı kitabını 1913-1927 arasındaki gelişmeleri de kapsayan “The Ottoman Empire and Its Successors, 1801-1913” adı altında 1927 yılında yayınlanan genişletilmiş 3. baskısıdır. İlk bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi ve giderek artan istikrarsızlığının nedenleri ve etkileri incelenen kitapta, 1804 Sırp Ayaklanması’ndan başlayarak, 1821’de başlayan ve 1829’da bağımsızlıkla sonuçlanan Yunan Ayaklanması, 1853-56 Kırım Savaşı, 1875-8 Balkan Krizi ve Osmanlı-Rus Savaşı, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Girit, Makedonya ve Ermeni ayaklanmaları, Meşrutiyet, Balkan Savaşları, Osmanlı’nın çöküşü ve yerine doğan yeni devletler ayrıntılı olarak anlatılıyor.