1907 Turkey And The Turks by MONROE, W[ILL] S[EYMOUR] An account of the lands, the peoples, and the institutions of the Ottoman Empire, İlk baskı. Boston: L. C. Page And Co. / Resimli ve metin dışında 48 fotoğraf, 21 x 15 cm / 1800 sonlarında İstanbul’da günlük yaşam ve Osmanlı İmparatorluğunun etnik unsurları

- Will S. Monroe gezi ve araştırmalarını birleştirerek yazdığı kitabında, büyük bir halklar mozayiğinden oluşan Osmanlı İmparatorluğu'nun ve girift medeniyetlerinin derli toplu bir tanımını yapmayı amaçlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve gerileme dönemlerini iki bölümde ele alan Monroe, Osmanlılar'ın üç kıtadaki fetihlerini ve sonra da bu toprakların çoğunu yitirmelerini inceler. Bir diğer bölümde Doğu Sorunu ve Osmanlı-Rus Savaşı dahil olmak üzere, kitabın kaleme alındığı dönemden önceki son otuz yıl ele alınır. Eserin büyük kısmı insan faktörünü ilgilendiren meselelere ayrılmıştır. Örf ve âdetleri, yaşam tarzları, karakterleri, giyimleri, kadın hakları, sosyal kurumları, din ve eğitim sistemleri (Robert Kolej, Üsküdar Amerikan Kız Koleji, St. Pulcherie, St. Benoit gibi yabancı eğitim kurumları da tanıtılarak), tarım ve ticaretleri, kendi aralarındaki ve diğer halklarla ilişkileri ile İmparatorluğu oluşturan halklar, ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Yazar, teokratik bir yönetimi olan Osmanlılar'ın yaşamında Kur'an'ın ve dinsel öğelerin önemini irdeler. Osmanlı devlet yönetimi, ileri gelenleri, ordusu ve malî durumunun incelendiği kitabın büyük bir bölümü de İstanbul'un tarihî binalarına, karakteristik semtlerine (Yedikule, Yılanlı Sütun, At Meydanı, Fener, Balat, Eyüp, Pera ve Galata, Marmara Adaları), insan ve sokak manzaralarına (hamallar, kayıklar, köpekler, kahveler), pazarlar, hamamlar, hanlar, çeşmeler, camiler ve dervişlere ayrılmıştır. Dönemin Padişahı II. Abdülhamid ve hareminin, sarayların, köşklerin ve Bâb-ı Âli'nin incelendiği bölüm oldukça ilgi çekicidir. 48 resimle zenginleştirilmiş eserin sonundaki bir ekte, Türkiye'yi ziyaret edecekler için hazırlanmış bir rehber bulunmaktadır.