1909 Home Life in Turkey by LUCY MARY JANE GARNETT with twenty-one illustrationsi New York The Macmillan Company, 296 sayfa (pages) 20x13 cm.

Ünlü halk bilimci Lucy Garnett’in Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı’nın sosyal, dini ve ev hayatının çağdaş bir portresini çizerken, bir yandan kadının yerini ve hayatını incelendiği bu eserde 21 resim bulunmaktadır.İngiliz kadın araştırmacı ve seyyah Lucy Mary Jane Garnett’in eserinde 20. yüzyılın başlarındaki II. Abdülhamid döneminde Osmanlı’nın sosyal, dini ve ev hayatının çağdaş bir portresini çiziyor. Ünlü bir halkbilimci, gezi yazarı ve Yunan şiiri çevirmeni olan Garnett, Türkiye’de özellikle azınlık kadınlar üzerine yazılmış, ilk kez derlenmiş etnografya ve folklor araştırmalarından biri olan “The Women and Folklore of Turkey” adlı eseriyle de bilinmektedir. Yazar, tamamen önyargıdan uzak olmamakla birlikte, Türk kadınının kıyafetlerini ve geleneklerini kültürel bir bağlamda, dönemin İngiliz gezi yazarlarının arasında yaygın olan doğulaştırıcı mistifikasyondan sakınarak inceler.