Prince Island

1887 THE ISLES OF THE PRINCES or THE PLEASURES OF Prinkipo (Büyükada) (İlk ve tek baskı) by SAMUEL SULLIVAN COX, G. P. Putnam's Sons, New York,381 sayfa (pages) 20x14 cm, 25 tam sayfa levha fotoğraf ve gravür, 1’i katlanır 2 harita, metin içi illüstrasyonlar, kapağı dekoratif baskılı yayıncısının orijinal bez cildinde.

Adalar hakkında yazılmış bu nadir kitapta, 1885-87 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Elçisi olan Samuel Cox'un (1824-1889) Büyükada ve diğer İstanbul Adaları (Heybeliada, Burgazada, Kınalıada) hakkındaki anıları bulunmaktadır.
1885-1887 yılları arası Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul Elçiliği'ni yapan, avukat, gazete editörü ve diplomat Samuel Cox 1886 yazını geçirdiği Büyükada'yı ve diğer İstanbul Adalarını tarihî ve coğrafî konumları çerçevesinde anlatır. Cox, adalardaki günlük yaşamı, yerli halkı ve azınlıkları, buralardaki yaşam tarzını, çevredeki bahçe ve villaları, renkli bir üslupla ve fotoğraflarla tanıtmaktadır. Yazar, St. George ve Christos manastırlarını, Heybeliada, Burgaz ve Sivri adalara yaptığı yolculukları, bu adaların özelliklerini, dikkatini çeken unsurlarla birlikte kaleme almıştır. Marmara adaları ile ilgili nadir bir anı kitabıdır. Cox'un İstanbul adaları hatıraları da hem adaların coğrafi yapıları hem de toplumsal yaşam üzerine hayli ilginç bilgiler verir. Ermeni meselesindeki rolü hala tartışılan Cox'un adalardaki etnik yapılar ve yaşam tarzlarına ilişkin görüşleri de oldukça ilgi çekicidir. İstanbul Adaları hakkında yazılmış kitapların sayıca az olması bu kitabın değerini daha da artırmaktadır.