1859 THE PASHA PAPERS. Epistles of Mohammed Pasha, Rear admiral of the Turkish navy written from New York to his friend Abel Ben Hassen. Translated into Anglo-American from the original manuscripts. To which are added sundry other letters, critical and explanatory, C. Scribner, London, S. Low, Son & Co., 312 sayfa (pages) 19 x 13 cm, bez cildinde.
Künye sayfasında gerçek bir Osmanlı Paşası Muhammed Paşa tarafından Amerika’da bulunan arkadaşı Abel Ben Hassen’e yazdığı mektupların çevirisinden oluştuğu belirtilen kitap, aslında mektupların çevirmeni olarak belirtilen William Wirt Howe (1833-1909) tarafından kaleme alınmıştır. İlk olarak günlük bir gazetede yayınlanan mektuplar oldukça oryantal, ironik, cafcaflı ve hamasi bir dille kaleme alınmıştır. Yazıların muhtevasından yazarın aslında Türkiye’de bulunmadığı ve Osmanlılar ile ilgili anlatılanların da tamamiyle hayali olaylara dayandırıldığı anlaşılmaktadır. New York’ta avukatlık yapan Howe eserinde Amerikan toplumu ve siyasal hayatını da eleştirmiştir.