1903 The Diary of a Turk by Adam Charles Black, London, 269 sayfa (pages) 8 levha fotoğraf, 20x13. Yayıncısının bez cildinde.

Sultan II. Abdülhamid ile ters düşen ve bir İngiliz’in yardımıyla İngiltere’ye giden, İngiliz gazetelerinde yazdığı makalelerde her zaman Osmanlı’yı ve işgal altındaki Müslüman halkları savunan Osmanlı aydını Halil Halid’in gençlik dönemiyle ilgili hatıralarını anlattığı kitap.
Halil Halid Ankara’da doğmuş ve Mekteb-i Hukuk’tan 1893’te mezun olmuştur. Halil Hâlid millî ve mânevî değerlerine bağlı, geniş kültüre ve tarih bilgisine sahip iyi derecede Arapça, Fransızca ve İngilizce öğrenmiş bir Osmanlı aydınıdır. Ailesi, II. Mahmud tarafından dedesine tahsis edilen toprakların idaresinin Abdülhamid döneminde ellerinden alınması ile oldukça güç bir duruma düşmüştü. Dönemin bir kısım aydınları gibi II. Abdülhamid yönetimine karşı tavır alan ve bu yüzden takip altında bulunan Halil Hâlid, her an tutuklanabileceği endişesinin yanı sıra tahsilini ilerletmek amacıyla bir İngiliz’in yardımıyla 1894 yılı Mayıs ayı başında İngiltere’ye gitmiştir. İngiliz gazetelerinde yayımlanan makalelerinde işgal altındaki Müslüman milletlerin haklarını korumaya çalışmış ve emperyalist emellere karşı tavır almıştır. Abdülhamid rejimine karşı olmasına rağmen Londra’daki Osmanlı Büyükelçiliğine ikinci konsolos tayin edilmiştir (1897). Müzayede’de satışa sunulan kitapta, Halil Hâlid, gençlik dönemiyle ilgili hâtıralarını anlatmaktadır. Eserde, çeşitli Osmanlı örf ve adetlerinin yanında devrin siyasî havası ve II. Abdülhamid yönetiminin kısıtlamalarıyla ilgili anekdotlar da yer almaktadır, öbür yandan İngiliz halkında Osmanlı’ya karşı oluşan ön yargıları bertaraf etmeye yönelik savunmacı bir üslup kullanmıştır.