Osmanlıca, Muharebe-i Umumiye Resimleri, Tasvir-i Cenk-i Umumi, No:6 / Erzincan, Mısır (Egypt) Gelibolu ve Balkanlarla ilgili çok sayıda resimli sayfa bulunan, toplam 50 sayfa resimli albüm, 30x20 cm