1914 Album de la Guerre Generale Livraison 4 (1.Dünya Savaşı Harb-ı Umumi Panoraması) Constantinople, Librarie Militaire Hilmi, tüm sayfaları resimli, 16 sayfa, 37x25 cm